Archive

In the archive you will find working papers, articles, publications and other kinds of material from seminars, research projects, applied studies, talks, introductions, and debates - all with a connection to the elaboration of stateform and lifemode research.

Boserup, Anders. 1973. "Modsætninger og kampe i Nordirland", Kurasje nr. 8 1973. s. 57-103.

Bernild, Ole. 2003. "On the development of the Welfare State: the case of Denmark". Conference paper from 1st International Conference on Health, Humanity and Culture. Los Angeles.

Bernild, Ole, 2003. "Om velfærdsstatens udvikling efter Hegel - Teorihistoriske dimensioner af statsbegrebet (1)". København: Institut for Arkæologi og Etnologi.

Bernild, Ole. 2003.: "Om velfærdsstatens udvikling efter Hegel - Hegels udviklings- og socialteori (2)". København: Institut for Arkæologi og Etnologi.

Bernild, Ole. 2003. "Seks forelæsninger om velfærdsstatens udvikling". Arbejdspapir. København: Institut for Arkæologi og Etnologi.

Monrad Hansen, Kirsten & Højrup, Thomas. 2000. "Главное отличие: модель жизни современного менеджера и наука обновления"

Højrup, Thomas: Kysternes kulturhistoriske potentialer. Working paper.

Højrup, Thomas: Kystfiskerne kæmper på åben strand for en bæredygtig fremtid. Working paper.

Højrup, Thomas (1989): ”Kulturanalyse og samfundsanalyse”, in: Nordnytt nr. 37, 1989. s. 108-128

Højrup, Thomas. 1998. "Модели жизни: проблемы гносеологии, истории культур и теории государства".

Højrup, Thomas (2003): The Danish Welfare State Culture. Working paper.

Højrup, Thomas (2004): Etnologien og industrisamfundets kulturarv. Arbejdspapir.

Højrup, Thomas (2007): Thorupstrand Kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde. In: Haw. Kampen for en levende kystkultur. Thorupstrand kystfiskerlaug og Han Herred Havbåde.

Højrup, Thomas (2009): Etnologiens dialektik. Fra Eilert Sundts gennembrud til Svend Jespersens brud med den herskende fagtradition: En etnologisk revolution i arbejde. Arbejdspapir.

Højrup, Thomas (2010): “Velfærdsstaten fra livsformskontrakt til universalisme: perioder og udtryksformer”, In: Velfærdstider og kulturarv – set fra Sønderjylland. Årbog for Museums Sønderjylland.

Højrup, Thomas & Uffe Juul Jensen (2010): Partsfiskeriets ånd kontra postmoderne kynisme - Fra patriotisk standsbevidsthed til hæmningsløshedens dialektik? Dansk kystfiskeri mellem velfærdsstat og konkurrencestat i teori og praksis. Working paper.

Højrup, Thomas (2011): The Common Fisheries Policy has to Recognize The need for common goods for coastal communities. Common Community Quotas for Sustainable Life-Modes in Coastal Fisheries: The Alternative to Privatization of Fishing Rights in the Home Waters of Europe. Han Herred Havbåde, Fjerritslev.

Højrup, Thomas. 2014. "Life-mode analysis in Chinese" (in Chinese; 生活型式分析的产生). Working paper.

Højrup, Thomas. 2014. "Fishermen and ethnologists in the North." Presentation at Social Context conference (video). 

Møllgaard, Johannes (2010): Etnologiens plads: Et forsvar for etnologi. Arbejdspapir.  

Nielsen, Niels Jul (2018): Production, labour market and working life.

Schriewer, Klaus. 2004. "Herausforderung Europa: Kulturwissenschaftlich-volkskundliche Theoriebildung im Lichte der europäischen Integration". Zeitschrift Für Volkskunde. 31-53.

Schriewer, Klaus (2014) "Die Strukturelle Lebensformanalyse: Ein Beitrag Zur Volkskundlichen Theoriediskussion." Marburg: Arbeitskreis Volkskunde und Kulturwissenschaften.